HOME | ONS KERKVERBAND | ONZE KERKEN | WERKEN VOOR DE CGK | DIENSTENBUREAU | CONTACT

 
 


Église Protestante Reformée du Burundi (EPRB)

burundi0.JPG

De ‘Église Protestante Reformée du Burundi’ is een jonge kerk in Burundi. Te midden van veel andere kerken (230, van Rooms-Katholiek tot en met charismatisch) wil deze kerk reformatorisch zijn in de traditie van de orthodoxe reformatorische kerken in Europa. De kerk werd gesticht in 2003 door een kleine groep mensen onder leiding van ds. J. Bararu. De kerk bestaat nu uit veertien gemeenten met twaalfhonderd leden en zeven predikanten. 
Nadat hij Nederlands burger was geworden, keerde br. Innocent Nimpagaritse, een Burundese vluchteling, terug naar zijn geboorteland om te bezien of hij zijn volk van dienst kon zijn. Met hulp van Nederlandse vrienden en deputaten diaconaat van de CGK begon hij een weeshuis (‘La Maison Wartburg’) in zijn vroegere woonplaats Makamba. Kinderen die hun ouders in de oorlogstijd zijn kwijtgeraakt, kunnen hier wonen en naar school (en naar de kerk) gaan. In Nederland waren br. Nimpagartse en zijn vrouw lid geworden van de CGK Culemborg. Tijdens zijn verblijf in Burundi ontmoette br. Nimpagaritse ds. Bararu. Ze spraken over het kerkelijke leven in Burundi en in Nederland. In Nederland vertelde br. Nimpagaritse de kerkenraad van Culemborg over de EPRB. Zou het mogelijk zijn deze jonge kerk te helpen? Zo werd de aandacht van zending op deze kerken gericht. 
In 2008 lag er een officieel verzoek uit Burundi op de tafel van zendingsdeputaten. Zouden zij bereid zijn hun jonge zusterkerk te helpen bij het toerusten van predikanten? De meesten hadden een zeer gebrekkige theologische opleiding. Er werden voorbereidingen getroffen voor een eerste oriënterend bezoek aan de EPRB, waarbij ook lessen werden gegeven. In 2010 besloten de CGK de EPRB structureel te gaan helpen. Nu reizen ieder jaar Nederlandse theologen naar Burundi’s hoofdstad Bujumbura, om seminars te geven aan de predikanten, ouderlingen en diakenen maar ook aan de leidinggevende vrouwen van de EPRB. Zending ondersteunt ook drie theologische studenten met beurzen. Zij studeren aan de universiteit van Bujumbura. Intussen heeft de EPRB aan br. Nimpagaritse gevraagd een roeping tot het predikantschap te aanvaarden. 
Helaas had de EPRB in 2012 en 2013 te maken met een crisis. Resultaat was het vertrek van ds. Bararu. Onder voorzitterschap van ds. Nimpagaritse geeft nu een nieuw gekozen synodebestuur leiding aan de kerken. In 2013 werd de eerste steen gelegd voor het eerste eigen kerkgebouw van de EPRB in Kamenge bij Bujumbura. Geld voor deze bouw werd bijeengebracht door leden van de CGK rond de Kerkendag op Urk in mei 2012.   


Ons kerkverband

 


Onze kerken

 


Werken voor CGK

 


Dienstenbureau

 


Contact