HOME | ONS KERKVERBAND | ONZE KERKEN | WERKEN VOOR DE CGK | DIENSTENBUREAU | CONTACT

 
 


Zoek een kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit meer dan 180 lokale gemeenten. U kunt hier op plaatsnaam zoeken naar een gemeente bij u in de buurt.  of    of  

Centrumkerk & Ichtuskerk

De gemeente telt momenteel ongeveer 1364 leden en behoort tot de Classis Hoogeveen en de Particuliere Synode van het Noorden.
De samenkomsten worden gehouden op zondagen om 9.30 uur in de zomerperiode (april t/m oktober) en in de winterperiode (nov. t/m maart) om 10.00 uur.

De tweede gezamenlijke dienst wordt of in de Centrumkerk (17.00 uur) of in de Ichthuskerk (18.30 uur) gehouden. Voor het preekrooster, zie de website www.cgkhoogeveen.nl

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar. In beide kerkgebouwen is er s morgens op alle zondagen een kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m groep 3 (onderbouw) en voor de kinderen van groep 4 en 5 (middenbouw). Voor groep 6 t/m 8 (bovenbouw) is er om de andere week kindernevendienst

Postadres van de kerk: Chr. Geref. Kerk, van Echtenstraat 64, 7902 EP Hoogeveen

Twee keer per jaar wordt er door leden van onze kerk een Alpha-cursus verzorgd. Contactpersoon is Femmy Peursum tel: 0528-241437 email: alphahoogeveen@gmail.com

Website:
http://www.cgkhoogeveen.nl

Adres:
Centrumkerk
Van Echtenstraat 64
Hoogeveen

Ichtuskerk
Rozenstraat 1
  Hoogeveen

Momenteel is er een vacante predikantsplaats in deze gemeente.

Predikant:
drs. L. van Dalen
Bentinckslaan 31
7902 GA  Hoogeveen
Tel.: 0528-273993
Mail: bentinckslaan31@hetnet.nl

Emeritus predikant:
drs. R. Hol
Van Leeuwenhoekstraat 140
7908 BN  Hoogeveen
Tel.: 0528-233016

Emeritus predikant:
drs. R. van de Kamp
Copernicuslaan 8
7904 EH  Hoogeveen
Tel.: 0528-240558
Mail: rmvandekamp@versatel.nl

Emeritus Predikant:
ds. A. W. Wubs
Bieleveldlaan 73
7906 HS  Hoogeveen
Tel.: 0528-272197

Docent TUA Missiologie en Evangelistiek:
drs. J. van 't Spijker
Noorddreef 48
7908 VC  Hoogeveen
Tel.: 0528-262097
Mail: janvantspijker@outlook.com

Scriba:
A. Gunnink
p/a Van Echtenstraat 64
7902 EP  Hoogeveen
Tel.: 06-11380704
Mail: scribaat@cgkhoogeveen.nl

Diaconaat:
Hoogeveen
Van Echtenstraat 64
7902 EP  Hoogeveen
Tel.: 0528-353820
Mail: diaconie@cgkhoogeveen.nl

gemeentelid met preekconsent in de cl. Hoogeveen,:
drs. J.G.E. Brand
De Kieviet 46,
7905 CG  Hoogeveen,
Tel.: 0528-264604

Jeugdouderling:
Hans Salomons
Tel.: 0528-221115

Jeugdouderling:
Henk Mulderij jr.
Tel.: 06-13383462

 

  Kerkverband   Onze kerken   Werken voor   Dienstenbureau   English info  


 
Meer weten over ons kerkverband, de organisatie of geschiedenis?
Of wilt u contact-
gegevens van de deputaatschappen en weten wat hun taken zijn? Kijk bij
Ons kerkverband.
Bent u op zoek naar adressen van plaatselijke kerken of predikanten? Deze vindt u onder Onze kerken
Ook kunt u hier, als u scriba bent, mutaties  door-voeren.
Bent u werkzaam voor de CGK? Dan vindt u bij Werken voor de CGK de nodige informatie die officieel is vastgelegd, informatie over uitgaven en over ziekmelding. Alle informatie over het Dienstenbureau kunt u hier vinden. Evenals informatie over de deputaat-schappen die deel uitmaken van het Dienstenbureau in Veenendaal. On this page you can find some information special for churches outside off the Netherlands.
Hier vindt u informatie in het Engels, speciaal voor kerken in het buitenland.
     
    Dienstbaar, in woord en daad


Bezoekadres:
Ghandistraat 2
3902 KD Veenendaal

  Postadres:
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Telefoon: 0318 - 582350
E-mail: lkb@cgk.nl