ONS KERKVERBAND | ONZE KERKEN | WERKEN VOOR DE CGK | DIENSTENBUREAU | CONTACT

 
 


   
 Studierapport homoseksualiteit

Het onderstaande studierapport inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties is door de generale synode 2013 beschikbaar gesteld. U kunt het volledige rapport hieronder downloaden. Om de samenvatting te downloaden, klikt u hier.

9.35 Studierapport homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Transparantieregels voor ANBI

Naamloos.png

De onlangs doorgevoer-de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen (UR AWR 1994) geeft nadere uitvoering aan het voornemen om in de
fiscale regelgeving voor algemeen nut beogen-de instellingen (ANBI’s) de verplichting op te nemen op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet. Het gaat om infor-matie die van belang is voor transparantie en verantwoording. Lees meer ...

Nieuwe kerk en moskee

kerk.png

De Beatrixkerk in Mamasa wordt niet meer als kerk gebruikt. Het gebouw, voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd en staand op een hoog punt boven Mamasa, is te klein geworden en in het dorp zelf is nu een nieuwe grotere kerk gebouwd. Het ontwerp van de kerk lijkt een eerbetoon aan de Beatrixkerk te zijn: ook de voorgevel van deze kerk heeft twee torens. Lees meer ...

 

Jobless: jongeren aan het werk

jobless.png

Na de regioavonden voor volwassenen zijn er nu regiomiddagen voor jongeren: heeft u werkzoekende jongeren in uw gemeente? Geef ze dan deze goede tip: bezoek een van de interactieve Jobless-bijeenkomsten, die Cgmv samen met Van Dam Loopbaanbegeleiding organiseert! Doel van deze middagbijeenkomsten: jongeren (18-28 jaar) helpen bij hun zoektocht naar werk. 
Lees meer in 'Diaconaal nieuws'...

Toekomst van het diaconaat

2020 - kopie.png

Graag maken we u als diaken of diaconaal betrokkene deelgenoot van de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek Diaconaat 2020. In diverse workshops gaan we vervolgens aan de slag, zodat u inspiratie opdoet hoe u in uw eigen gemeente doelgericht kunt werken. Bouw mee aan het diaconaat van de toekomst en kom ook op zaterdagochtend 17 mei a.s. naar de Pniëlkerk in Veenendaal. Lees meer in de uitnodiging.

AGENDA

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

  Kerkverband   Onze kerken   Werken voor   Dienstenbureau   English info  


 
Meer weten over ons kerkverband, de organisatie of geschiedenis?
Of wilt u contact-
gegevens van de deputaatschappen en weten wat hun taken zijn? Kijk bij
Ons kerkverband.
Bent u op zoek naar adressen van plaatselijke kerken of predikanten? Deze vindt u onder Onze kerken
Ook kunt u hier, als u scriba bent, mutaties  door-voeren.
Bent u werkzaam voor de CGK? Dan vindt u bij Werken voor de CGK de nodige informatie die officieel is vastgelegd, informatie over uitgaven en over ziekmelding. Alle informatie over het Dienstenbureau kunt u hier vinden. Evenals informatie over de deputaat-schappen die deel uitmaken van het Dienstenbureau in Veenendaal. On this page you can find some information special for churches outside off the Netherlands.
Hier vindt u informatie in het Engels, speciaal voor kerken in het buitenland.
     
    Dienstbaar, in woord en daad


Bezoekadres:
Ghandistraat 2
3902 KD Veenendaal

  Postadres:
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Telefoon: 0318 - 582350
E-mail: lkb@cgk.nl