HOME | ONS KERKVERBAND | ONZE KERKEN | WERKEN VOOR DE CGK | DIENSTENBUREAU | CONTACT

 
 


   
 


ECHO stelt ongemakkelijke vragen

s_ECHO_Kerst_06-2014-cvr.jpg

Thema: Valt er wel wat te vieren? Het nummer is tot uiterlijk 31 oktober te bestellen.

Het Kerstnummer van ECHO stelt ongemakkelijke vragen: Valt er eigenlijk wel wat te vieren? Hoezo ‘vrede op aarde’? De weerbarstige werkelijkheid van het Journaal staat vaak haaks op het Kerstevangelie. Maar met de vele brandhaarden in de wereld op ons netvlies voelen we dit jaar wel intens hoe dat schuurt. Is er echt iets veranderd, sinds de komst van Jezus Christus? Lees meer ...

Diaconaal nieuws

diakday.png

Op 24 januari 2015 staat de jaarlijkse diakenendag gepland. Voor het eerst wordt deze dag samen met het Diaconaal Steunpunt (GKv en NGK) georganiseerd. Het thema is: Lef om lief te hebben. Een greep uit onze workshops: Lef om ongehoorzaam te zijn (over vluchtelingenproblematiek); Lef om in het wmo-gat te springen; Lef om samen te werken; Lef begrensd (hoe voorkom je een diaconale burnout?) En meer. Lees meer actualiteiten in onze diaconale nieuwsbrief ...

 

Open dagen zendingsgemeenten

d50f226138a38f06d7d18224f0863ac9.jpg

Wij nodigen u uit voor de open dagen van onze zendingsgemeenten op D.V. zaterdag 1 of 8 november. De uitnodiging geldt in de eerste plaats voor predikanten en kerkenraadsleden, maar ook andere (kader)leden uit gemeenten zijn van harte welkom! De generale synode heeft deputaten evangelisatie opgedragen om de banden tussen gewone gemeenten en zendingsgemeenten te versterken. Dat doen we graag, omdat we ervan overtuigd zijn dat nieuwe en oude kerken veel van elkaar kunnen leren. Lees meer ...

Vacature tweede archivaris

vacatures_home.jpg

Deputaten kerkelijke archieven zijn op zoek naar een tweede archivaris (m/v) die samen met de huidige archivaris het beheer van het archief van de generale synode en van de synodale deputaat-schappen en commis-sies op zich wil nemen. De beoogde kandidaat zal voor benoeming worden voorgedragen aan de generale synode en bij gunstig verloop deel uitmaken van het deputaatschap kerkelijke archieven. Lees meer ...

AGENDA

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

  Kerkverband   Onze kerken   Werken voor   Dienstenbureau   English info  


 
Meer weten over ons kerkverband, de organisatie of geschiedenis?
Of wilt u contact-
gegevens van de deputaatschappen en weten wat hun taken zijn? Kijk bij
Ons kerkverband.
Bent u op zoek naar adressen van plaatselijke kerken of predikanten? Deze vindt u onder Onze kerken
Ook kunt u hier, als u scriba bent, mutaties  door-voeren.
Bent u werkzaam voor de CGK? Dan vindt u bij Werken voor de CGK de nodige informatie die officieel is vastgelegd, informatie over uitgaven en over ziekmelding. Alle informatie over het Dienstenbureau kunt u hier vinden. Evenals informatie over de deputaat-schappen die deel uitmaken van het Dienstenbureau in Veenendaal. On this page you can find some information special for churches outside off the Netherlands.
Hier vindt u informatie in het Engels, speciaal voor kerken in het buitenland.
     
    Dienstbaar, in woord en daad


Bezoekadres:
Ghandistraat 2
3902 KD Veenendaal

  Postadres:
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Telefoon: 0318 - 582350
E-mail: lkb@cgk.nl