HOME | ONS KERKVERBAND | ONZE KERKEN | WERKEN VOOR DE CGK | DIENSTENBUREAU | CONTACT

 
 


   
 


DOE-overleg op 3 oktober

cropped-header.png

Het Deputaten Overleg Eenheid organiseert opnieuw een DOE-overleg voor de kerken-raden van alle samen-werkingsgemeenten, samenwerkende ge-meenten en gemeenten die contact hebben met gemeenten uit de deel-nemende kerkverbanden: CGK, GKv en NGK.

Deze gemeenten worden hartelijk uitgenodigd om zich te laten vertegenwoordigen. Tijdens deze bijeenkomst wil de DOE-groep een overzicht geven van de besluiten van de landelijke kerkelijke vergaderingen, die betrekking hebben op kerkelijke eenheid en op samenwerking in het bijzonder. Lees meer ...

Israëlzondag

israelzondag.png

Als het goed is heeft u als kerkenraad en/of als predikant informatie gekregen over de komende Israëlzondag. Materiaal hiervoor werd ontwikkeld door het Centrum voor Israëlstudies, waarvan deputaten voor Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken een van de participanten zijn. Sinds 1949 wordt in kerken in ons land een zgn. Israëlzondag gehouden. Lees meer ...

 

Hart voor de ander

Hart voor de ander homepage.png

Samen nadenken over de verlangens en remmingen die u ervaart rondom diaconaat buiten de gemeente. Dat kan met de nieuwe digitale brochure Hart voor de ander. Deze is hier gratis te downloaden.
Lees meer actuele items in onze september-nieuwsbrief. Bijvoorbeeld rondom de onlangs verschenen Diacoonuitgave Diaconale projecten 2015

Micha Zondag 19 oktober

michazondag2014.png

Eén zondag in het jaar speciaal stilstaan bij 'recht doen' (Micha 6:8). Deputaten diaconaat bevelen dat van harte bij u aan via de zgn. Micha Zondag. Deze valt dit jaar op 19 oktober. Het gratis kerkenpakket voor deze zondag bevat preekschetsen, jeugd- en kindermateriaal, liturgiesuggesties etc. Dit jaar is het thema Heel de schepping, over herstel en recht voor heel Gods schepping. Geïnspireerd door Jesaja 42. God heeft mensen tot rentmeester gemaakt van Zijn wereld. Een eervolle en verantwoordelijke taak!
Naar het kerkenpakket ...

AGENDA

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

  Kerkverband   Onze kerken   Werken voor   Dienstenbureau   English info  


 
Meer weten over ons kerkverband, de organisatie of geschiedenis?
Of wilt u contact-
gegevens van de deputaatschappen en weten wat hun taken zijn? Kijk bij
Ons kerkverband. ››
Bent u op zoek naar adressen van plaatselijke kerken of predikanten? Deze vindt u onder Onze kerken ››
Ook kunt u hier, als u scriba bent, mutaties  door-voeren. ››
Bent u werkzaam voor de CGK? Dan vindt u bij Werken voor de CGK de nodige informatie die officieel is vastgelegd, informatie over uitgaven en over ziekmelding. ›› Alle informatie over het Dienstenbureau kunt u hier vinden. Evenals informatie over de deputaat-schappen die deel uitmaken van het Dienstenbureau in Veenendaal. ›› On this page you can find some information special for churches outside off the Netherlands.
Hier vindt u informatie in het Engels, speciaal voor kerken in het buitenland.
     
    Dienstbaar, in woord en daad


Bezoekadres:
Ghandistraat 2
3902 KD Veenendaal

  Postadres:
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Telefoon: 0318 - 582350
E-mail: lkb@cgk.nl