HOME | ONS KERKVERBAND | ONZE KERKEN | WERKEN VOOR DE CGK | DIENSTENBUREAU | CONTACT

 
 


   
 Studierapport homoseksualiteit

Het onderstaande studierapport inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties is door de generale synode 2013 beschikbaar gesteld. U kunt het volledige rapport hieronder downloaden. Om de samenvatting te downloaden, klikt u hier.

9.35 Studierapport homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Periodiekeschenkingen

periodiekeschenkingen.png

Giften aan de kerk als ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempel-inkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar. De fiscus stelt echter ook een maximum aan de giften, namelijk 10% van het drempelinkomen. Voornamelijk mensen die  structureel of gedurende  ... Lees meer ...

Predikant voor doven

vacatures_home.jpg

Deputaten pastoraat in de gezondheidszorg zoeken met ingang van 1 augustus 2015 een predikant voor doven. De huidige dovenpastor ds. A. Dingemanse hoopt dan met emeritaat te gaan. In opdracht van de generale synode zien deputaten uit naar een opvolger. Het werk bestaat uit het voorgaan in kerkdiensten en de verzorging van catechese, pastoraat en toerusting voor doven en slechthorenden. Lees meer ...

 

Jobless: jongeren aan het werk

jobless.png

Na de regioavonden voor volwassenen zijn er nu regiomiddagen voor jongeren: heeft u werkzoekende jongeren in uw gemeente? Geef ze dan deze goede tip: bezoek een van de interactieve Jobless-bijeenkom-sten, die Cgmv samen met Van Dam Loopbaan-begeleiding organiseert! Doel van deze middag-bijeenkomsten: jongeren (18-28 jaar) helpen bij hun zoektocht naar werk. Lees meer ...

Toekomst van het diaconaat

2020 - kopie.png

Graag maken we u als diaken of diaconaal betrokkene deelgenoot van de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek Diaconaat 2020. In diverse workshops gaan we vervolgens aan de slag, zodat u inspiratie opdoet hoe u in uw eigen gemeente doelgericht kunt werken. Bouw mee aan het diaconaat van de toekomst en kom ook op zaterdagochtend 17 mei a.s. naar de Pniëlkerk in Veenendaal. Lees meer in de uitnodiging.

AGENDA

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

  Kerkverband   Onze kerken   Werken voor   Dienstenbureau   English info  


 
Meer weten over ons kerkverband, de organisatie of geschiedenis?
Of wilt u contact-
gegevens van de deputaatschappen en weten wat hun taken zijn? Kijk bij
Ons kerkverband.
Bent u op zoek naar adressen van plaatselijke kerken of predikanten? Deze vindt u onder Onze kerken
Ook kunt u hier, als u scriba bent, mutaties  door-voeren.
Bent u werkzaam voor de CGK? Dan vindt u bij Werken voor de CGK de nodige informatie die officieel is vastgelegd, informatie over uitgaven en over ziekmelding. Alle informatie over het Dienstenbureau kunt u hier vinden. Evenals informatie over de deputaat-schappen die deel uitmaken van het Dienstenbureau in Veenendaal. On this page you can find some information special for churches outside off the Netherlands.
Hier vindt u informatie in het Engels, speciaal voor kerken in het buitenland.
     
    Dienstbaar, in woord en daad


Bezoekadres:
Ghandistraat 2
3902 KD Veenendaal

  Postadres:
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Telefoon: 0318 - 582350
E-mail: lkb@cgk.nl